top of page
724px-Royal_Coat_of_Arms_of_Hawaii.png
keouanui
Elizabeth Kekaaniau Laanui
house of keoua chart 1.jpeg
crown111.png
coat of arms....n.png

Keopuolani - - - married - - -

Kekuiapoiwa Liliha

Princess Owana Salazar
coat of arms....n.png
coat of arms....n.png
coat of arms....n.png
coat of arms....n.png
crown111.png
crown111.png
crown111.png
crown111.png
crown111.png
crown111.png
crown111.png
coat of arms....n.png
crown111.png
crown111.png
crown111.png
white-fade.png
white-fade.png
crown111.png
white-fade.png
white-fade.png
white-fade.png
white-fade.png
white-fade.png
white-fade.png
house of keoua chart 2 (1).jpeg
crown111.png
crown111.png
crown111.png
coat of arms....n.png

Royal House of Keoua Nui

Founder of the Kamehameha Dynasty who founded the Hawaiian Kingdom

a stick_LI.jpg

Myrtle Kaloiokalani

bottom of page